W dniach 23 i 27 sierpnia 2012r. druhowie: Szczepan Piecuch, Mateusz Czekański, Łukasz Hycnar, Grzegorz Wasilewski, Paweł Klima, Mieczysław Skowron, Henryk Piecuch, Aleksander Wójtowicz i Jan Wójtowicz przeszli szkolenie w trenażerze rozgorzeniowym stacjonującym w KP PSP w Gorlicach. Podstawą dopuszczenia do szkolenia było ukończenie szkolenia strażaków ratowników OSP cz. 2 i odpowiednia dyspozycja zdrowotna w dniu szkolenia (ciśnienie krwi i tętno). W trenażerze symuluje się warunki jaki panują przy pożarach wewnętrznych i gasi się dwa symulowana pożary: pożar pomieszczenia i pożar klatki schodowej. Instruktorem zajęć z ramienia PSP był naczelnik naszej jednostki dh Andrzej Czeluśniak.