Wiceprezes naszej jednostki dh Szczepan Piecuch 22 marca złożył ślubowanie i podjął służbę jako funkcjonariusz PSP. To drugi druh który został zakwalifikowany po ostatnim naborze do PSP z naszej jednostki jako funkcjonariusz PSP. Od poniedziałku dh Szczepan Piecuch będzie się szkolił przez kolejne 5 miesięcy w Szkole Podoficerów PSP w Bydgoszczy. Życzymy pomyślności w nowej służbie i cieszymy się że jednocześnie będzie  wzrastać poziom wyszkolenia strażaków naszej jednostki