Po dłuższej przerwie spowodowanej problemami technicznymi znowu możemy aktywnie prowadzić naszą stronę.

Wczoraj 29 czerwca szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego ukończyli dh Damian Czyżykiewicz, Tomasz Liana, Jan Wójtowicz, Grzegorz Wójtowicz i  Tomasz Zając. Zajęcia trwały dwa dni i obejmowały m.in. tematykę uszczelniania wałów przeciwpowodziowych i ratowanie osób topiących się.

 

21 czerwca szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy ukończył dh Hubert Reczek. To już 10 strażak naszej OSP który posiada takie wyszkolenie.