W dniu 19 grudnia 2016 roku po 129 godzinach intensywnego szkolenia czworo druhów z naszej OSP ukończyło szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP. Druhowie: Paulina Cyran, Gabriela Wójtowicz, Artur Czocher i Wacław Witkowski po pomyślnie zdanym egzaminie uzyskali uprawnienia do udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczo-gaśniczych. Oprócz szkolenia w zakresie podstawowym nasi strażacy uzyskali także przeszkolenie  teoretyczne w zakresie współpracy ze śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Szkolenie podstawowe jednoetapowe zawierało także w treściach programowych  tematykę z szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego i powodziowego. Nowym strażakom-ratownikom życzymy powodzenia w akcjach ratowniczo-gaśniczych i tyle powrotów co wyjazdów.