Przez dwa dni 4 i 5 listopada druh Andrzej Gbur uczestniczył w szkoleniu Naczelników OSP organizowanym przez KP PSP Gorlice. Szkolenie trwało 16 godzin i obejmowało następujące tematy:

1 Zakres odpowiedzialności i obowiązków Naczelnika OSP 1h
2 Jednostki Operacyjno-Techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych 1h
3 Współdziałanie OSP z organami administracji publicznej i jednostkami PSP 2h
4 Odpowiedzialność za utrzymanie gotowości operacyjnej OSP 2h
5 Aspekt finansowy utrzymania gotowości bojowej jednostki OSP w KSRG 1h
6 Bezpieczeństwo i higiena pracy/służby oraz postępowanie na wypadek zagrożeń 1h
7 Bezpieczeństwo i higiena pracy/służby podczas działań ratowniczych i ćwiczeń pożarniczych 1h
8 Wybrane zagadnienia operacyjne 3h
9 Plan rozwoju sieci grup specjalistycznych – podstawowy poziom działań ratowniczych 1h
10 Ceremoniał pożarniczy 1h
11 Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP 2h

Po egzaminie końcowym w dniu 7 listopada dh Andrzej Gbur ukończył  szkolenie. Gratulujemy.