Kolejny raz druhowie z naszej jednostki włączyli się do zbiórki krwi organizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach. W sobotę 17 listopada druhowie: Mateusz Czekański, Artur Czekański, Grzegorz Wasilewski i Andrzej Czeluśniak podzielili się najcenniejszym lekiem, jakim jest krew. Dodatkowo druhowie: Mateusz Czekański, Agnieszka Wasilewska, Grzegorz Wasilewski i Andrzej Czeluśniak oddali próbkę krwi do banku potencjalnych dawców szpiku kostnego.