Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęczanach

od samego początku...

Jest to najmłodsza jednostka na terenie powiatu gorlickiego. Duży wpływ na jej założenie miała powódź, jaka nawiedziła wieś 4 czerwca 2010 roku. Po ulewnych deszczach wylały wówczas potok Moszczanka i rzeka Ropa. Zalanych zostało około 80 budynków (mieszkalnych, gospodarczych, produkcyjnych, w tym szkoła i zakład „Stemik”. W sumie pod wodą znalazła się 1/4 miejscowości. Pomimo, iż fala powodziowa zaczęła cofać się po kilku godzinach, usuwanie skutków powodzi, w tym wypompowywanie wody z budynków i studni, trwało jeszcze przez kilka dni.

To tragiczne w skutkach zdarzenie utwierdziło mieszkańców w przekonaniu, że w Klęczanach potrzebna jest strażacka ekipa, która w profesjonalny sposób pomoże w walce nie tylko z „wielką wodą”, ale również innymi zagrożeniami. Determinacja do działania była bardzo duża, bowiem już 14 lipca 2010 roku podczas zebrania, w którym wzięło udział około 40 osób na czele z ks. proboszczem Henrykiem Rzeźnikiem, założono jednostkę i ukonstytuował się pierwszy zarząd.

Oficjalną siedzibą OSP stały się gościnne progi tutejszej szkoły, natomiast pozyskiwany sukcesywnie sprzęt i umundurowanie gromadzono w jednym z garaży wynajętych od Spółdzielni Produkcyjnej „Lukrecja”. Obecne wyposażenie jednostki trafiało do Klęczan z różnych źródeł. Mundury zostały pozyskane ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach i Zakopanym, Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu, część została też zakupiona ze środków budżetowych Urzędu Gminy w Gorlicach. Podobnie było ze sprzętem ratowniczym.

Z funduszy przekazanych przez samorząd i Związek OSP RP, a także wygospodarowanych środków własnych kupiono m.in. pilarkę do drewna, motopompę pływającą Niagara, zestaw pierwszej pomocy medycznej PSP R-1, drabinę nasadkową, motopompę Polonia PO-5, agregat prądotwórczy, motopompę szlamową WT30X, 4 aparaty powietrzne,  pompę elektryczną zanurzeniową, ubrania do usuwania gniazd owadów  i inny sprzęt potrzebny do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

Nasza jednostka obecnie posiada 2 samochody tj. średni GBA 2,5/16 Star 244 i lekki samochód ratowniczo –gaśniczy GLM 8 Renault Trafic. Naszym pierwszym samochodem był GLM 8 Polonez Cargo, który został już skasowany. W pierwszym roku działalności operacyjnej (2011) podjęliśmy nim ponad 20 interwencji głównie związanych z wypompowaniem wody z zalanych obiektów. Oprócz wymienionego sprzętu posiadamy na wyposażeniu także podstawową armaturę wodno-pianową, 2 radiostacje samochodowe i 6 nasobnych, został też zamontowany system selektywnego alarmowania z modułem powiadamiania SMS-owego.

Zarząd OSP dba nie tylko o odpowiednie wyposażenie, ale także właściwe wyszkolenie, czego dowodem jest obecnie 35 druhów, którzy mają ukończony szkolenie podstawowe strażaka-ratownika, 16 z nich posiada także dodatkowe uprawnienia w zakresie ratownictwa technicznego, 8 – kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego, 8- kwalifikowanej pierwszej pomocy,  5-dowódców OSP i 2 naczelników OSP.

Wysoki poziom wyszkolenia zaowocował medalowymi miejscami w różnego typu zawodach. W 2012r. w pierwszym starcie w zawodach szczebla gminnego w sporcie pożarniczym zajęliśmy 1 miejsce, w 2013 zajęliśmy 3 miejsce. W 2013 braliśmy udział w zawodach powiatowych gdzie zajęliśmy 3 miejsce. W 2015r. zajęliśmy 2 miejsce w mistrzostwach gminy Gorlice w piłkę halową, zajęliśmy również 3 miejsce w I mistrzostwach powiatu gorlickiego w ratownictwie medycznym gdzie startowaliśmy jako jedyna jednostka OSP spoza ksrg.

Jednostka chociaż młoda stażem, ma na swym koncie uczestnictwo w wielu pomyślnie przeprowadzonych akcjach. Pierwszą z nich była pomoc w ewakuacji mienia z podtopionego gospodarstwa w Klęczanach w lipcu 2011 roku, kolejne to m.in. pożary: budynku gospodarczego w Stróżówce, cynkowni w Gorlicach, budynku gospodarczego w Grudnej Kępskiej, domu w Bartnym, budynku gospodarczego w Kobylance, Pałacu Długoszów w Siarach i inne. Zaznaczyć należy że w ciągu roku uczestniczymy w kilkudziesięciu akcjach ratowniczych nie tylko na terenie gminy Gorlice ale i sąsiednich. Od 2011 uczestniczyliśmy w 150 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Jeśli chodzi o skład osobowy to jednostka nasza liczy 50 strażaków w tym 40 druhów i 10 druhen. Na wyposażeniu jednostki znajduje się również ponad 43 mundury wyjściowe.

Nasza działalność nie ogranicza się jedynie do statutowych obowiązków. Bowiem zawsze chętnie włączamy się w organizację i zabezpieczenie imprez kulturalnych, festynów szkolnych i innych uroczystości, jakie mają miejsce na terenie gminy, jesteśmy także aktywni w życiu naszej parafii. Do strażackiej tradycji wpisało się m.in. wystawianie warty przy Grobie Pańskim jak również niesienie baldachimu podczas procesji eucharystycznych urządzanych z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Ciała i jego oktawy oraz parafialnego odpustu. Zabezpieczamy również drogi w czasie procesji Bożego Ciała, dożynek parafialnych czy uroczystości pogrzebowych. Wspieramy także na prośbę Ks. proboszcza  czy Dyrekcji Zespołu Szkół w Klęczanach różne prace gospodarcze przy kościele parafialnym i szkole.