W ostatnim czasie nasza jednostka zakupiła 3 pełne komplety umundurowania specjalnego. W skład każdego kompletu wchodzą: ubranie specjalne, buty bojowe, hełm, kominiarka i rękawice. Zakup został dokonany w ramach zadania „Zakup 3 kompletów umundurowania w celu poprawy bezpieczeństwa działania strażaków OSP Klęczany” z programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt zakupu całego umundurowania wyniósł 10 468,97 zł. z czego dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie to 4500zł. Oprócz dofinansowania WFOŚiGW w montażu finansowym udało się także pozyskać dofinansowanie z funduszu firm ubezpieczeniowych w kwocie 2390zł. i dofinansowanie w ramach realizacji zadania publicznego „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 2500zł. Wkład własny naszej jednostki do zakupu to 1078,97 zł.

dsc_0012 dsc_0013 dsc_0014 dsc_0015