ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD01.01.2014 R. DO 30.04.2014 R.
PAMIĘTAJ O NASZEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212
ORAZ CEL SZCZEGÓŁOWY –
OSP KLĘCZANY, 38-333 ZAGÓRZANY, KLĘCZANY 2